3. slider_pisarovina
2. slider_pisarovina_
3. slider_pisarovina
4. slider_pisarovina
5. slider_pisarovina
previous arrow
next arrow

NAZIV PROJEKTA: „Osnažimo zajednicu“

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.543.343,74 HRK

UDIO SUFINANCIRANJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA RH: 15 %

UDIO U SUFINANCIRANJU PROJEKTA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA: 85%

TRAJANJE PROJEKTA:  24 mjeseca

Ciljne skupine su djeca i mladi u dobi od 15 do 29 godina i osobe starije od 54 godine.


AKTIVNOSTI KOJE SU OBUHVAĆENE PROJEKTOM:

Niz edukativnih i praktičnih radionica u trajanju od 24 mjeseca iz područja:

  • informatičkih radionica
  • treninga o mogućnostima pokretanja posla i poduzetničkih treninga
  • predavanja o EU mobilnosti
  • treninga komunikacijskih vještina i osobnog brendinga
  • predavanja o očuvanju okoliša i obnovljivim izvorima energije
  • aktivnosti savjetovanja i brige o zdravlju
  • kreativne radionice
  • treninzi za djecu i mlade (Judo, Taekwondo, mažoretkinje)
  • vježbe i treninzi za starije osobe
  • izleti i gostovanja na turnirima, sportskim i kulturnim manifestacijama
  • izleti za starije osobe

Cilj projekta je međusobno povezivanje dionika na lokalnoj razini radi unaprjeđenja kvalitete i širenje socijalnih usluga za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz osnivanje Društvenog centra kao poveznice. Stoga, s jedne strane, zbog većeg broja starijeg stanovništva, postoji potreba za skrbi i uključivanje istih u lokalnu zajednicu, dok s druge strane, razvoj Općine treba temeljiti na intenzivnom uključivanju mladih u sve trendove razvoja kroz njihovu edukaciju i osnaživanje. Predmetni projekt ima za cilj dodatno proširiti navedene programe i aktivnosti te na lokalnoj razini povezati gore navedene sudionike.

Jedan set aktivnosti usmjeren je na obrazovanje i stjecanje novih znanja i vještina radno aktivnih pripadnika obje ciljanje skupine. Provodit će se i aktivnosti usmjerene na povećanje dostupnosti besplatnih sportskih i rekreacijskih programa kao i aktivnosti poboljšanja kvalitete života ciljanih skupina kroz sudjelovanja u rekreacijskim aktivnostima, sportskim događanjima i natjecanjima. Za djecu i mlade, u suradnji s trenerima iz lokalne zajednice, organiziraju se treninzi judo/taekwondoa, mažoretkinja s ciljem integracije mladih u zajednicu kroz osmišljeno korištenje slobodnog vremena. Drugi set aktivnosti odnosi se na pružanje socijalnih usluga za starije osobe prevladavajući prometnu izoliranost i nemogućnost samostalnog putovanja od mjesta stanovanja do liječnika, specijalističkih pregleda, te u institucije i društvene organizacije. Aktivnosti projekta u potpunosti opravdavaju svrhu i cilj ovog projekta, te doprinose ispunjenju svih zadaća i ciljevima istog.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije strukturnifondovi.hr.

Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Općine Pisarovina.